<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Apache Modülü mod_autoindex

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Açıklama:Unix ls veya Win32 dir kabuk komutunun yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.
Durum:Temel
Modül Betimleyici:autoindex_module
Kaynak Dosyası:mod_autoindex.c

Özet

Bir dizin içerik dosyası iki kaynaktan gelebilir:

İki işlev birbirinden ayrı tutulmuştur, böylece kendiliğinden içerik listesi üretimi tamamen iptal edilebilir (veya değiştirilebilir).

Kendiliğinden içerik listesi üretimi Options +Indexes ile etkin kılınabilir. Daha fazla bilgi için Options yönergesinin açıklamasına bakınız.

IndexOptions yönergesi FancyIndexing seçeneği ile kullanılmışsa sütun başlıkları listenin sıralamasını sütundaki sıralamaya göre değiştirecek hiper bağlar haline getirilir (süslü liste). Aynı başlığa peşpeşe tıklamak suretiyle sıralamayı büyükten küçüğe veya tersine değiştirebilirsiniz. Bu sütun başlığı bağlarının oluşturulması IndexOptions yönergesi SuppressColumnSorting seçeneği ile kullanılarak engellenebilir.

Boyuta göre sıralamada daima dosyanın asıl boyutuna bakılır. Dolayısıyla ikisi de "1K" olarak gösterilen iki dosyadan 1010 baytlık olanı küçükten büyüğe sıralamada 1011 baytlıktan önce gösterilecektir.

Support Apache!

Konular

Yönergeler

Bulunan hatalar

Ayrıca bakınız:

top

Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri

İstemciye, dizin içeriğini listelerken neleri hangi sırada listeleyeceğini belirleyebilmesi için içerik üzerinde biraz denetim sağlayabileceği çeşitli sorgu dizgesi bileşenleri sağlanmıştır. Çıktı üzerinde kullanıcı denetimini tamamen ortadan kaldırmak için IndexOptions yönergesinin IgnoreClient seçeneği kullanılabilir.

Sütun sıralama başlıklarının her biri hedefi kendisi olan birer hiper bağ olup aşağıda sıralanan sorgu seçeneklerini kullanırlar. Bu seçeneklerin her biri her dizin içerik listesi isteğine eklenebilir.

P=kalıp sorgu seçeneğinin normalde IndexIgnore yönergesi işleme sokulduktan sonra değerlendirildiğine ve dosya isimlerinin diğer kendiliğinden içerik listeleme koşullarının konusu olmaya devam ettiğine dikkat ediniz. mod_autoindex modülündeki Sorgu Seçenekleri çözümleyicisi tanımadığı bir seçeneğe rastlar rastlamaz işlemi durdurur. Sorgu Seçenekleri yukarıda belirtilene uygun olarak iyi biçimli olmak zorundadır.

Aşağıdaki basit örnekte sorgu seçeneklerinin kullanımı gösterilmiştir. Son satırda bulunan "submit" düğmesindeki tanınmayan "X" girdisine dikkat ediniz. "X=Göster" girdisi tüm seçenekler işlendikten sonra mod_autoindex tarafından son argüman olarak ele alınacak ve çözümleme işlemi o noktada duracaktır.

<form action="" method="get">
 <input type="text" name="P" value="*" /> ile eşleşen
 <select name="C">
  <option value="N" selected="selected">isme</option>
  <option value="M"> değişiklik tarihine</option>
  <option value="S"> boyuta</option>
  <option value="D"> açıklamaya</option>
 </select> göre
 <select name="O">
  <option value="A" selected="selected"> artan</option>
  <option value="D"> azalan</option>
 </select>
 <select name="V">
  <option value="0" selected="selected">normal</option>
  <option value="1"> sürümlü</option>
 </select> sıralamayla bir
 <select name="F">
  <option value="0"> basit liste</option>
  <option value="1" selected="selected"> süslü liste</option>
  <option value="2"> tablolu liste</option>
 </select>
 <input type="submit" name="X" value="Göster" />
</form>
top

AddAlt Yönergesi

Açıklama:Dosyaya göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
Sözdizimi:AddAlt metin dosya [dosya] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

AddAlt yönergesi, FancyIndexing seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir dosya simgesinin yerinde gösterilecek metni belirler. dosya olarak dosya türünü betimleyecek bir dosya uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir. Eğer metin boşluk karakterleri içeriyorsa tırnak içine (" veya ') alınmalıdır. Simge metni, simge bulunamadığı veya istemci resim gösteremediği takdirde ya da kullanıcı resim yüklememeyi tercih etmişse gösterilir.

AddAlt "PDF file" *.pdf
AddAlt Compressed *.gz *.zip *.Z
top

AddAltByEncoding Yönergesi

Açıklama:Dosyanın MIME kodlamasına göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
Sözdizimi:AddAltByEncoding metin MIME-kodlaması [MIME-kodlaması] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

AddAltByEncoding yönergesi, FancyIndexing seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir dosya simgesinin yerinde gösterilecek metni belirler. MIME-kodlaması olarak x-compress gibi geçerli bir içerik kodlaması belirtilmelidir. Eğer metin boşluk karakterleri içeriyorsa tırnak içine (" veya ') alınmalıdır. Simge metni simge bulunamadığı veya istemci resim gösteremediği takdirde ya da kullanıcı resim yüklememeyi tercih etmişse gösterilir.

AddAltByEncoding gzip x-gzip
top

AddAltByType Yönergesi

Açıklama:Dosyanın MIME türüne göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
Sözdizimi:AddAltByType metin MIME-türü [MIME-türü] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

AddAltByType yönergesi, FancyIndexing seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir dosya simgesinin yerinde gösterilecek metni belirler. MIME-türü olarak text/html gibi geçerli bir içerik türü belirtilmelidir. Eğer metin boşluk karakterleri içeriyorsa tırnak içine (" veya ') alınmalıdır. Simge metni simge bulunamadığı veya istemci resim gösteremediği takdirde ya da kullanıcı resim yüklememeyi tercih etmişse gösterilir.

AddAltByType 'salt metin' text/plain
top

AddDescription Yönergesi

Açıklama:Bir dosya için gösterilecek açıklama belirtilir.
Sözdizimi:AddDescription metin dosya [dosya] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

Yönerge, FancyIndexing seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir dosya için gösterilecek açıklamayı belirler. dosya olarak dosya türünü betimleyecek bir dosya uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir. Eğer dosya açıklamasını içeren metin boşluk karakterleri içeriyorsa çift tırnak (") içine alınmalıdır.

AddDescription "Mars Gezegeni" mars.gif 
AddDescription "Dostum Marshall" dostlar/mars.gif

Normalde öntanımlı açıklama alanının genişliği 23 bayttır. IndexOptions SuppressIcon seçeneği buna 6 bayt daha ekler; IndexOptions SuppressSize seçeneği 7 bayt, IndexOptions SuppressLastModified seçeneği ise 19 bayt ekler. Böylece en fazla 55 karakterlik öntanımlı sütun genişliğine ulaşılabilir.

dosya kısmî dosya ismi içerebileceğinden çok kısa dosya ismi belirtilmesi yüzünden istemeden de olsa başka dosyalarla eşleşebileceğini unutmayın. Örneğin, le.html doğrudan le.html ile eşleşebileceği gibi example.html ile de eşleşecektir. Şüpheli durumların ortaya çıkabileceği durumlarda mümkün olduğunca dosya isminin tamamını kullanın ve saptanan ilk eşleşmenin kullanılacağını aklınızdan çıkarmayın ayrıca, AddDescription listesini de uygun şekilde sıralayın.

Açıklama sütununun öntanımlı genişliği geçersiz kılınabilir hatta sınırsız açıklama uzunluğu atanabilir. Bu konu için IndexOptions yönergesinin DescriptionWidth seçeneğinin açıklamasına bakınız.

Önemli

AddDescription ile tanımlanan açıklama metni HTML etiketleri ve karakter öğeleri içerebilir. Eğer açıklama sütununun genişlik sınırlamasından dolayı bir HTML etiketinin içeriği kırpılırsa bu durum dizin listesinin kalanını etkileyebilir (örneğin, kalın gösterim listenin kalanına yayılabilir).

Yol bilgisi içeren değiştirgeler

Mutlak yollar henüz desteklenmemetedir ve çalışma anında hiçbir şeyle eşleşmeyeceklerdir. Normalde sadece htaccess bağlamında kullanılan, göreli yol bilgisi içeren değiştirgeler, kısmi dizin isimleriyle eşleşmemeleri için örtük olarak '*/' öneki alırlar.

top

AddIcon Yönergesi

Açıklama:Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosya adına göre belirler.
Sözdizimi:AddIcon simge isim [isim] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

Yönerge, FancyIndexing seçeneğiyle üretilen dizin listesinde adı isim ile biten bir dosya için gösterilecek simgeyi belirler. simge ya simgenin göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş bir uzak URL ya da (alt-metin,url) biçeminde olmalıdır; buradaki alt-metin simge gösterilemediği durumda tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.

isim olarak ya (listeyi düzgün biçemlemek amacıyla) dizinler için ^^DIRECTORY^^, boş satırlar için ^^BLANKICON^^ ya da dosya türünü betimleyecek bir dosya uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir.

^^BLANKICON^^ sadece biçemleme için kullanılır, dolayısıyla IndexOptions HTMLTable kullanıyorsanız gereksizdir.

#Examples
AddIcon (IMG,/icons/image.png) .gif .jpg .png
AddIcon /icons/dir.png ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/backup.png *~

Mümkünse AddIcon yerine AddIconByType yönergesi tercih edilmelidir.

top

AddIconByEncoding Yönergesi

Açıklama:Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME kodlamasına göre belirler.
Sözdizimi:AddIconByEncoding simge MIME-kodlaması [MIME-kodlaması] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

Yönerge, FancyIndexing seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir dosya için gösterilecek simgeyi belirler. simge ya simgenin göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da (alt-metin,url) biçeminde olmalıdır; buradaki alt-metin simge gösterilemediği durumda tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.

MIME-kodlaması olarak x-compress gibi geçerli bir içerik kodlaması belirtilmelidir.

AddIconByEncoding /icons/compress.png x-compress
top

AddIconByType Yönergesi

Açıklama:Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME türüne göre belirler.
Sözdizimi:AddIconByType simge MIME-türü [MIME-türü] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

Yönerge, FancyIndexing seçeneğiyle üretilen dizin listesinde MIME türü MIME-türü olarak belirtilen bir dosya için gösterilecek simgeyi belirler. simge ya simgenin göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da (alt-metin,url) biçeminde olmalıdır; buradaki alt-metin simge gösterilemediği durumda tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.

MIME-türü MIME türleri ile eşleşen bir dosya kalıbı ifadesi olabilir.

AddIconByType (IMG,/icons/image.png) image/*
top

DefaultIcon Yönergesi

Açıklama:Özel bir simge atanmamış dosyalar için gösterilecek simgeyi belirler.
Sözdizimi:DefaultIcon URL-yolu
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

The DefaultIcon yönergesi FancyIndexing seçeneğiyle üretilen dizin listesinde özel bir simge atanmamış dosyalar için gösterilecek simgeyi belirler. URL-yolu simgeye bir göreli URL (% öncelemeli) veya tam nitelenmiş uzak bir URL belirtir.

DefaultIcon /icon/unknown.png
top

HeaderName Yönergesi

Açıklama:Dizin listesinin tepesine yerleştirilecek dosyanın ismini belirler.
Sözdizimi:HeaderName dosya-ismi
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

HeaderName yönergesi, dizin listesinin tepesine yerleştirilecek dosyanın ismini belirler. Dosyanın ismi dosya-ismi ile belirtilir.

HeaderName HEADER.html

HeaderName and ReadmeName yönergelerinde dosya-ismi artık içeriği listelenecek dizine erişmek için kullanılan bir göreli URL yolu olarak ele alınmaktadır. Eğer dosya-ismi bir bölü çizgisi ("/") ile başlıyorsa DocumentRoot yönergesinde belirtilen dizine göre belirtildiği varsayılır.

HeaderName /include/HEADER.html

dosya-ismi, içerik türü text/* (text/html, text/plain gibi) olan bir belge olarak çözümlenmelidir. Yani, aşağıdaki örnekteki gibi betiğin asıl dosya türü text/html olarak imlenmişse dosya-ismi bir CGI betiğinin ismi bile olabilir:

AddType text/html .cgi

Options ile MultiViews etkin kılınmışsa dosyaya içerik dili uzlaşımı da uygulanabilir. dosya-ismi ile belirtilen dosya text/html türünde durağan bir belge (bir CGI betiği değil) ise ve options ile Includes ve IncludesNOEXEC seçeneklerinden biri belirtilmişse dosya bir SSI sayfası olarak ele alınır (mod_include belgesine bakınız).

Eğer yönergede belirtilen dosya bir HTML belge gibi başlıyorsa (<html>, <head>, vs.) ve bu etiketlerin yinelenmemesini istiyorsanız IndexOptions +SuppressHTMLPreamble ataması yapmanız gerekecektir.

Ayrıca bakınız:

top

IndexHeadInsert Yönergesi

Açıklama:Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.
Sözdizimi:IndexHeadInsert "imlenim ..."
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

IndexHeadInsert yönergesi, dizin listesi için üretilen HTML’nin <head> bölümüne yerleştirilecek bir dizge tanımlar.

IndexHeadInsert "<link rel=\"sitemap\" href=\"/sitemap.html\">"
top

IndexIgnore Yönergesi

Açıklama:Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
Sözdizimi:IndexIgnore dosya [dosya] ...
Öntanımlı:IndexIgnore "."
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

IndexIgnore yönergesi, dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesini belirtmek için kullanılır. dosya olarak kabuk tarzı bir dosya ismi kalıbı veya tam yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir. Evvelce yapılmış bir atamada değişiklik yapmak yerine birden fazla IndexIgnore ataması yapabilirsiniz. Liste öntanımlı olarak içinde bulunulan dizini (./) içerir.

IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t

Düzenli İfadeler

Bu yönerge, <DirectoryMatch> gibidüzenli ifadeler içeren yapılandırma bölümlerinde henüz çalışmamaktadır.

top

IndexIgnoreReset Yönergesi

Açıklama:Bir dizini listelerken gizlenecek dosyalar listesini boşaltır
Sözdizimi:IndexIgnoreReset ON|OFF
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex
Uyumluluk:Apache HTTP Sunucusunun 2.3.10 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilmektedir.

Bu yönerge, diğer yapılandırma bölümlerince bir şekilde miras alınmayan ve IndexIgnore tarafından yoksayılan dosyaları kaldırır.

<Directory "/var/www">
  IndexIgnore *.bak .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
</Directory>
<Directory "/var/www/backups">
  IndexIgnoreReset ON
  IndexIgnore .??* *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
</Directory>

Bu yönergeyi kullandıktan sonra, açıkça yoksaymak istediğiniz kalıpların bir listesi için öntanımlı yapılandırmayı gözden geçirin.

top

IndexOptions Yönergesi

Açıklama:Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
Sözdizimi:IndexOptions [+|-]seçenek [[+|-]seçenek] ...
Öntanımlı:Öntanımlı olarak hiçbir seçenek etkin değildir.
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

IndexOptions yönergesi dizin içerik listesinin davranışını belirler. seçenek olarak şunlar belirtilebilir:

AddAltClass
IndexOptions HTMLTable etkin ve bir IndexStyleSheet tanımlı olduğunda dizin listesi tablosunun her satırına fazladan bir CSS sınıfı bildirimi ekler. Tablonun her satırına uygulanmaması için standart even ve odd sınıfları yerine even-ALT ve odd-ALT bildirimleri kullanılabilir. Burada ALT ya bir dosya biçimiyle ilişkili standat bir alt dizgesidir ya da AddAlt* yönergeleriyle tanımlanan bir alt dizgesidir.
Charset=karakter-kümesi (Apache HTTP Sunucusunun 2.0.61 ve sonraki sürümleri)
Charset seçeneği üretilen sayfa için bir karakter kümesi belirtebilmenizi sağlar. Dizinin bulunduğu dosya sisteminin karakter kodlamasına bağlı olarak öntanımlı değeri Windows ve Mac OS X'te UTF-8, diğerlerinde ISO-8859-1’dir (İlgili dosya sisteminin Unicode dosya isimleri kullanıp kullanmamasına bağlıdır).
IndexOptions Charset=UTF-8
DescriptionWidth=[n | *]

DescriptionWidth seçeneği üretilen sayfada açıklama sütununun genişliğini sizin belirleyebilmenizi sağlar. Bu seçenek kullanılmadığında veya -DescriptionWidth olarak belirtildiğinde uygun genişliği mod_autoindex hesaplar.

DescriptionWidth=n ile açıklama sütununun genişliği n baytla sınırlanır.

DescriptionWidth=* ile açıklama sütununun genişliği en uzun açıklama metni sığacak şekilde arttırılır.

Sütun genişliğinin sabitliği nedeniyle metnin kırpılmasından kaynaklanan sorunlar için AddDescription yönergesinin açıklamasına bakınız.

FancyIndexing
Dizin içerik listesi süslü olur.
FoldersFirst
Bu seçenek etkin kılındığında dizin içerik listesinde alt dizinler dosyalardan önce listelenir. Listelemede genel olarak iki bileşen vardır: Alt dizinler ve dosyalar. Her biri kendi arasında sıraya dizilir ve alt dizinlerin tamamı dosyalardan önce gösterilir. Örneğin sıralama isme göre azalan sırada yapılıyorsa ve FoldersFirst etkinse Zed dizini listede Beta dizininden ve Gamma ve Alpha dosyalarından önce yer alacaktır. Bu seçenek sadece FancyIndexing seçeneği etkinse etkili olacaktır.
HTMLTable
FancyIndexing seçeneği ile birlikte süslü listeleme için basit bir tablo oluşturur. UTF-8'in etkin olduğu platformlarda gereklidir. Bununla birlikte, Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım yönünün değiştiği platformlarda dosya isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli olabilir.
IconsAreLinks
Bu seçenek FancyIndexing seçeneği ile birlikte süslü listelemede dosya simgesini dosyaya bir hiper bağ haline getirir.
IconHeight[=benek-sayısı]
Bu seçeneğin varlığı IconWidth seçeneği ile kullanıldığında dosya simgesinin img etiketinin height ve width özniteliklerini içermesine sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache http tarafından atanmış standart simge yüksekliği öntanımlıdır. Bu seçenek sadece FancyIndexing seçeneği etkinse etkili olacaktır.
IconWidth[=benek-sayısı]
Bu seçeneğin varlığı IconHeight seçeneği ile kullanıldığında dosya simgesinin img etiketinin height ve width özniteliklerini içermesine sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache httpd tarafından atanmış standart simge genişliği öntanımlıdır.
IgnoreCase
Bu seçenek etkin kılındığında isimler harf büyüklüğüne duyarsız sıralanır. Örneğin, isme göre artan sıralamada IgnoreCase etkinse Zeta dosyası alfa dosyasından sonra listelenir (Dikkat: GAMMA daima gamma’dan önce listelenir.)
IgnoreClient
Bu seçenek mod_autoindex’in listenin sıralanmasına etki edenler dahil tüm sorgu değişkenlerini yoksaymasına sebep olur (örtük olarak SuppressColumnSorting uygulanır).
NameWidth=[n | *]

NameWidth seçeneği dosya ismi sütunu için bir genişlik belirtebilmenizi mümkün kılar.

Hiç belirtilmediğinde veya -NameWidth biçeminde belirtildiğinde mod_autoindex uygun genişliği kendisi hesaplayacaktır, fakat en fazla 20 karakter olabilir.

NameWidth=n ile sütun genişliği n bayt genişlikte sabitlenir.

NameWidth=* olduğunda ise sütun genişliği en geniş satırın sığacağı kadar arttırılır.

ScanHTMLTitles
Bu seçenek süslü listeleme için HTML belgelerden sayfa başlığının okunmasını sağlar. Dosya için AddDescription ile bir açıklama tanımlanmımışsa Apache httpd belgenin title etiketinin içeriğini okuyacaktır. Bu seçenek işlemciyi ve diski fazla meşgul eder.
ShowForbidden
Alt istek HTTP_UNAUTHORIZED veya HTTP_FORBIDDEN döndürdüğünden dolayı normalde gizli olan dosyalar bu seçenek belirtilmişse listede gösterilir.
SuppressColumnSorting
Bu seçenek belirtilmişse Apache, süslü dizin listesinde sütun başlıklarını sıralama için hiper bağ haline getirmeyecektir. Sütun başlıkları için öntanımlı davranış hiper bağ olmak olup bunlar seçilerek dizin listesinin o sütundaki değerlere göre sıralanması sağlanır. Bu davranış IndexOptions IgnoreClient ile sağlanmaktadır.
SuppressDescription
Süslü listelemede dosya açıklamalarının gösterilmesini engeller. Öntanımlı olarak hiçbir dosya açıklaması tanımlı değildir, dolayısıyla bu seçenek kullanılarak ekran genişliğinden 23 karakterlik yer kazanılabilir. Dosya açıklamalarının nasıl belirlendiğini öğrenmek için AddDescription yönergesinin açıklamasına bakınız. Ayrıca, açıklama sütununun genişliğini ayarlayan DescriptionWidth dizin listeleme seçeneğine de bakınız. Bu seçenek sadece FancyIndexing seçeneği etkinse etkili olacaktır.
SuppressHTMLPreamble
Eğer dizin aslında HeaderName yönergesi ile belirtilmiş bir dosya içeriyorsa modül normal olarak bu dosyanın içeriğinin öncesine HTML başlangıç etiketlerini (<html>, <head>, vs.) yerleştirir. Bu seçenek bu davranışı iptal ederek modülün dosya içeriğinin başlangıcına bir şey eklememesini sağlar. Bu durumda başlık dosyasının uygun HTML etiketlerini içermesi gerekir. Böyle bir başlık dosyası yoksa normal olarak HTML başlangıç etiketleri üretilir. Eğer bir ReadmeName yönergesi de belirtilirse ve bu dosya mevcutsa, kapayan </body></html> etiketleri de çıktı bulunmaz. Buna dayanarak bu etiketleri de sizin koymanız gerekebilir.
SuppressIcon
Süslü dizin listesinde dosya simgelerinin gösterilmesini engeller. Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan pre etiketinin içeriğinde img ve hr etiketlerinin bulunmasına izin vermediğinden SuppressIcon ve SuppressRules seçenekleri birlikte kullanılarak HTML 3.2 belirtimine uyum sağlanır.
SuppressLastModified
Süslü dizin listelemede son değişiklik tarihinin gösterilmesi engellenir. Bu seçenek sadece FancyIndexing seçeneği etkinse etkili olacaktır.
SuppressRules
Dizin listelemede hr etiketinin kullanımını engeller. Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan pre etiketinin içeriğinde img ve hr etiketlerinin bulunmasına izin vermediğinden SuppressIcon ve SuppressRules seçenekleri birlikte kullanılarak HTML 3.2 belirtimine uyum sağlanır. Bu seçenek sadece FancyIndexing seçeneği etkinse etkili olacaktır.
SuppressSize
Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir. Bu seçenek sadece FancyIndexing seçeneği etkinse etkili olacaktır.
TrackModified
Bu seçenek listelenen dizin için HTTP başlığında Last-Modified ve ETag alanlarının dönmesini sağlar. Sadece işletim sistemi veya dosya sistemi uygun stat() sonuçlarını döndürüyorsa bu geçerlidir. Bazı Unix sistemleri ve OS/2'nin JFS'si ile Win32’nin NTFS’i böyledir. Ancak OS/2 ve Win32 FAT dosya sistemleri böyle değildir. Bu özellik etkin kılındığında istemci veya vekil HEAD istekleriyle dosya listesindeki değişiklikleri izleyebilirler. Yalnız, bazı işletim sistemlerinin yeni ve silinmiş dosyaların izini iyi sürdüğü halde dizin içindeki dosyaların boyut ve tarih değişikliklerini izlemediklerine dikkat ediniz. Mevcut bir dosyanın boyut ve zaman damgasındaki değişiklikler Last-Modified başlığının güncellenmesini tüm Unix sistemlerinde sağlamaz. Bu gibi durumlarda bu seçeneğin kapalı kalması daha iyidir.
Type=MIME-türü
Type anahtar sözcüğü üretilen sayfanın MIME içerik türünün belirtilebilmesini sağlar. text/html öntanımlıdır.
IndexOptions Type=text/plain
UseOldDateFormat (Apache HTTP Sunucusu 2.4.26 ve sonrasında)
Last Modified alanı tarafından kullanılan tarih biçemi "%Y-%m-%d %H:%M" dikkatsizlik sonucu 2.4.0 sürümünde "%d-%b-%Y %H:%M" olarak değişmiştir. Bu seçenekle tarih biçemini 2.2 ve öncesindeki biçemiyle kullanabilirsiniz.
VersionSort
VersionSort seçeneği isimlerinde sürüm numarası bulunan dosyaların sayısal sıralamaya uygun olarak sıralanmalarını sağlar. Normalde sıralama karakter sıralamasına göre yapılır, ardından sürüm numaralı dosyalar veya açıklamalar kendi aralarında sayısal sıralamaya tabi tutulur.

Örnek:

foo-1.7
foo-1.7.2
foo-1.7.12
foo-1.8.2
foo-1.8.2a
foo-1.12

Sıfır ile başlalan numaralara ondalık sayı muamelesi yapılır:

foo-1.001
foo-1.002
foo-1.030
foo-1.04

XHTML
XHTML seçeneği mod_autoindex’in kodu HTML 3.2’ye değil XHTML 1.0’a uygun üretmesini sağlar. Bu seçenek sadece FancyIndexing seçeneği etkinse etkili olacaktır.
+ veya - Önekli Seçenekler

Çok sayıda IndexOptions yönergesinin işlenebileceğine dikkat edin.

 • Tek bir dizin için çok sayıda IndexOptions yönergesi belirtilmişse bunlar ayrı ayrı değil birlikte ele alınır. Yani,
  <Directory "/foo">
    IndexOptions HTMLTable
    IndexOptions SuppressColumnsorting
  </Directory>

  yapılandırmasındaki IndexOptions yönergeleri

  IndexOptions HTMLTable SuppressColumnsorting

  yönergesine eşdeğerdir.

 • Seçeneklerde + veya - önekleri kullanılabilmektedir.

+ veya - önekli seçeneklere rastlandığında bunlar mevcut (üst dizinden miras alınanlar ve/veya önceki atamalar) IndexOptions yönergelerine uygulanır. Ancak, önek kullanılmamış bir seçeneğe raslandığında, o noktada önceki ve miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele alalım:

IndexOptions +ScanHTMLTitles -IconsAreLinks FancyIndexing
IndexOptions +SuppressSize

Bunun net etkisi IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize atamasına eşdeğerdir, çünkü öneksiz FancyIndexing seçeneği kendinden önceki önekli seçenekleri iptal etmiş fakat hemen ardından eklenmelerine izin vermiştir.

Belli bir dizine önceki seçenekleri temizleyerek koşulsuz olarak tamamen yeni seçenekler atamak istiyorsanız IndexOptions yönergesinde seçenekleri + veya - öneklerini kullanmadan belirtiniz.

top

IndexOrderDefault Yönergesi

Açıklama:Dizin içerik listesinin öntanımlı sıralamasını belirler.
Sözdizimi:IndexOrderDefault Ascending|Descending Name|Date|Size|Description
Öntanımlı:IndexOrderDefault Ascending Name
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

IndexOrderDefault yönergesi FancyIndexing seçeneğinin etkin olduğu durumda işe yarar. Öntanımlı olarak süslü listelemede dizin içeriği dosya ismine göre artan sıralamayla listelenir. IndexOrderDefault yönergesi bu öntanımlı sıralamanın değiştirilmesini mümkün kılar.

IndexOrderDefault yönergesi iki değer alır. İlki sıralama yönünü belirtmek üzere Ascending (küçükten büyüğe) veya Descending (büyükten küçüğe) olmak zorundadır. İkinci değer ise birincil sıralama anahtarını belirtmek üzere Name, Date, Size ve Description sözcüklerinden biri olmalıdır (anlamları sırayla: İsim, Tarih, Boyut, Açıklama). İkincil sıralama anahtarı daima artan sıralamayla dosya ismidir.

Sütunun tepesindeki sıralama bağını kaldırmak için SuppressColumnSorting seçeneğinin yanında, sıralama tercihlerinizi geçersiz kılmak için sorgu dizgesine elle sıralama seçenekleri eklenmesini engellemek için IgnoreClient seçeneğini de kullanarak istemcinin listeyi yeniden sıralamasını engelleyebilirsiniz.

top

IndexStyleSheet Yönergesi

Açıklama:Dizin listesine bir biçembent ekler.
Sözdizimi:IndexStyleSheet url-yolu
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

IndexStyleSheet yönergesi dizin listelemesi için kullanılacak biçembent dosyasının ismini belirtmek için kullanılır.

IndexStyleSheet "/css/style.css"

Bu yönergenin IndexOptions HTMLTable ile birlikte kullanılması sonuçlanan HTML dosyasına bir miktar CSS sınıfı ekler. Tablonun tamamı indexlist için bir CSS kimliği verir ve aşağıdaki sınıflar listenin çeşitli parçalarıyla ilişkilendirilir:

SınıfTanım
tr.indexhead Liste satırının başlığı
th.indexcolicon and td.indexcolicon Simge sütunu
th.indexcolname and td.indexcolname Dosya ismi sütunu
th.indexcollastmod and td.indexcollastmod Son değişiklik sütunu
th.indexcolsize and td.indexcolsize Dosya boyutu sütunu
th.indexcoldesc and td.indexcoldesc Açıklama sütunu
tr.breakrow Tablonun altınaki yatay çizgi
tr.odd and tr.even Tek ve çift satırlar
top

ReadmeName Yönergesi

Açıklama:Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini belirler.
Sözdizimi:ReadmeName dosya-ismi
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:Indexes
Durum:Temel
Modül:mod_autoindex

ReadmeName yönergesi dizin listesinin sonuna eklenecek dosyanın ismini belirler. dosya-ismi ile listeye dahil edilecek dosyanın ismi listelenen dizine göreli olarak belirtilir. Eğer dosya ismi 2. örnekteki gibi bir bölü çizgisi ile başlıyorsa DocumentRoot’a göreli belirtildiği varsayılır.

# 1. Örnek
ReadmeName FOOTER.html
# 2. Örnek
ReadmeName /include/FOOTER.html

Ayrıca bu davranışın daha ayrıntılı ele alındığı HeaderName yönergesine de bakınız.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorumlar

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.